Gazeta Prawna z 13 lutego 2008 r. rozwija temat refundacji składek ZUS dla rencistów prowadzących działalność gospodarczą. W artykule czytamy m.in.:

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA
 
Od 1 stycznia renciści prowadzący działalność gospodarczą muszą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne. Następnie mogą wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o ich refundację.

Czy mogę skorzystać z refundacji?

Do końca 2007 roku korzystałam jako osoba niepełnosprawna podejmująca działalność gospodarczą z prawa do nieodprowadzania części składki na ubezpieczenie emerytalne. Czy będę uprawniona do refundacji, skoro wcześniej prowadziłam działalność gospodarczą?

TAK
Po spełnieniu warunków określonych w art. 25a-25d ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Uprawnienie, z którego pani dotychczas korzystała, przysługiwało na podstawie art. 25 ust. 3b cytowanej ustawy wyłącznie osobom niepełnosprawnym, które podejmowały po raz pierwszy działalność gospodarczą.

Uprawnienie do refundacji terminowo opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, o którym mowa w art. 25a ust. 5 pkt 1 wspomnianej ustawy, przysługuje niezależnie od tego, czy osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą korzystała z uprawnienia do niepodprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 25 ust. 3b ustawy, czy prowadziła wcześniej działalność gospodarczą.


Czy praca etatowa pozbawia refundacji?

Oprócz prowadzenia działalności gospodarczej jestem zatrudniony na 1/4 etatu. Wiem, że mój pracodawca będzie korzystał z refundacji moich dobrowolnie odprowadzanych składek i dofinansowania do mojego wynagrodzenia. Czy ten fakt pozbawia mnie możliwości korzystania z refundacji płaconych przeze mnie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne

NIE

Przepis art. 25a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wyłącza możliwości ubiegania się przez osobę niepełnosprawną prowadzącą działalność gospodarczą o refundację obligatoryjnie opłacanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nawet gdy w szczególnych sytuacjach jej składki są dodatkowo odprowadzane w związku z zatrudnieniem i zostaną zrefundowane pracodawcy na podstawie art. 25a ust. 2-4 tej ustawy. Są to inne składki, dlatego wypełniając informację INF-U-G osoba niepełnosprawna nie powinna ich wykazywać razem ze składkami płatnymi przez siebie ani pomniejszać o nie kwoty składek obligatoryjnie opłacanych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej w Gazecie Prawnej z 13 lutego 2008 r.