Renata socjalna a ulga rodzinna

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

lut 13, 2008

RENTA SOCJALNA MOŻE POZBAWIĆ ULGI RODZINNEJ


Przepisy podatkowe krzywdzą część rodziców dzieci niepełnosprawnych. Jeżeli pobierają one rentę socjalną, a nie mają prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, tracą prawo do ulgi rodzinnej

Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie Rzeczpospolitej oraz z wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zawsze, bez względu na wiek niepełnosprawnego dziecka i jego dochody, rodzice mają prawo do ulgi rodzinnej, jeśli otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny (art. 27f ust. i w związku z art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ministerstwo Finansów zastrzega w odpowiedzi dla Rz”, że muszą być spełnione także inne warunki przewidziane w ustawie o PIT. To samo dotyczy możliwości korzystania przez samotnego rodzica z preferencyjnego opodatkowania.

Bez preferencji podatkowych

Jeśli jednak pełnoletnie dziecko pobiera rentę socjalną, a nie ma prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, rodzice z preferencji podatkowych nie korzystają. Nie jest bowiem spełnione przewidziane w art. 6 ust. 4 pkt 3 updof zastrzeżenie, że dziecko nie może uzyskiwać dochodów w wysokości zobowiązującej do zapłaty podatku. Obowiązek zapłaty podatku zaczyna się w 2008 r. od dochodów przekraczających w skali roku 3088,68 zł.

Wyjątek dla renty rodzinnej

Wyjątek ustawodawca czyni tylko dla dochodów dziecka:

  • zwolnionych z podatku,
  • z tytułu renty rodzinnej.

Tymczasem renta socjalna to 501,87 zł (od 1 marca 2008 r. będzie zwaloryzowana). W skali roku zatem znacznie przekracza wskazany limit. Jest to świadczenie opodatkowane. Przysługuje po ukończeniu 18. roku życia osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed osiągnięciem pełnoletności albo w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, albo też w trakcie studiów doktoranckich czy aspirantury naukowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 lutego 2008 r.