Stary budynek to towar używany

Rzeczpospolita , autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

lt. 13, 2008

STARY BUDYNEK TO TOWAR UŻYWANY

 
Sprzedaż budynku używanego razem z gruntem jest zwolniona od podatku.

Tym bardziej że sprzedająca go gmina ani nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie, ani też nie odliczała podatku zapłaconego w związku z jego nabyciem czy ulepszeniem.

Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Jego indywidualna interpretacja (nr ILPP1/443-424/07-2/MK) potwierdza stanowisko podatnika (gminy), a zamierza on zbyć nieruchomość, której jest właścicielem. Chodzi o działkę o powierzchni 615 mkw. zabudowaną 80-letnim budynkiem gospodarczym. Zgodnie z wyceną rzeczoznawcy nie ma on wartości rynkowej z powodu złego stanu technicznego. Gmina nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, który określałby przeznaczenie działki. Dlatego też wydana została dla niej decyzja o warunkach zabudowy, zgodnie z którą jest ona przeznaczona pod budowę domu mieszkalnego i zbiornika bezodpływowego, oraz o rozbiórce istniejącego budynku. Gmina chciała więc wiedzieć, czy sprzedaż działki będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług czy też – w związku z wydaną decyzją o warunkach zabudowy będzie opodatkowana VAT w wysokości 22 proc.


Więcej w Rzeczpospolitej z 13 lutego 2008 r.