W skarbówce będą wyższe zarobki, ale jeden związek…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

mar 6, 2007

Zgodnie z projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej najniższe wynagrodzenie zasadnicze urzędnika skarbowego najniższego stopnia ma wynosić co najmniej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 3 tys. zł – podkreślił Piotr Pogonowski, dyrektor Biura Obsługi Prawnej i Zastępstwa Procesowego Ministerstwa Finansów w liście do GP.

Nagrodę w postaci dobrej płacy za dobrą pracę zakłada projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która ma być utworzona od 1 stycznia 2008 r. z połączenia administracji skarbowej i celnej -o czym poinformowaliśmy jako pierwsi w ubiegły piątek.

To zmiana korzystna dla tych urzędników, którym uda się utrzymać pracę, choć kosztowna dla budżetu. Podniesienie zarobków urzędników o najniższym stopniu służbowym do około 3 tys. zł będzie kosztować budżet ponad 280 mln zł.

Każdy stopień co dwa lata

Zgodnie z projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) od 1 stycznia 2008 r. ma zostać ustanowionych 16 stopni służbowych urzędnika skarbowego. Nadanie urzędnikowi skarbowemu kolejnych stopni służbowych będzie następować nie wcześniej niż co dwa lata i będzie uzależnione od zajmowanego stanowiska, oceny służbowej i posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Jak łatwo można policzyć, aby uzyskać ostami stopień zawodowy (czyli – pierwszy), pracownicy skarbówki będą musieli pracować 32 lata. Jednak już na wstępie, czyli w grupie XVI, zasadnicze wynagrodzenie urzędnika nie będzie mogło być niższe niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie urzędnika skarbowego będzie się składało z wynagrodzenia zasadniczego i dodatków do wynagrodzenia, ustalanych z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej.

Urzędnicy skarbowi będą mogli otrzymać następujące dodatki do wynagrodzenia zasadniczego: dodatek za stopień służbowy, dodatek za wieloletnią służbę, dodatek w zależności od wykonywanych zadań.

Więcej Gazeta Prawna.