Nowe rozporządzenia MPiPS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: BON , oprac.: GR

lut 15, 2008

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projetky ważnych dla pracodawców osób niepełnosprawnych rozporządzeń:


1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji
osób niepełnosprawnych.

pobierz projekt >>

pobierz uzasadnienie >>


2. Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej w sprawie pomocy finansowej udzielanej zakładom pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

pobierz projekt >>

3. Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

pobierz projekt >>

pobierz uzasadniene >>

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

pobierz projekt >>

pobierz uzasadnienie >>