Zmiany kodów PKD

Rzeczpospolita , autor: Zofia Jóźwiak , oprac.: GR

lut 19, 2008

Rzeczpospolita z 19 lutego 2008 r. rozwija temat Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Gazeta rozmawia na ten temat z Ireneuszem Budzyńskim –
dyrektorem departamentu Metodologii, Standardów i Rejestracji w GUS oraz Elżbietą Kruk Naczelnikiem w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestracji w GUS. W artykule czytamy m.in.:

KIEDY TRZEBA ZMIENIĆ NA NOWE KODY POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI

Nowe przepisy dotyczące klasyfikacji PKD spowodowały, że zmieniły się prawie wszystkie dotychczasowe kody działalności prowadzonej przez naszą firmę. Dotyczy to również kodu przeważającej działalności w numerze identyfikacyjnym REGON. Czy związku z tym musimy zmienić kody w umowie spółki i innych dokumentach Jak mamy się zachować, skoro przedmiot działalności określony jest według PKD z 2004 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (DzU nr 251, poz. 1885), a konkretnie jego § 4. uznaje równoprawność obu klasyfikacji (czyli PKD 2007 i PKD 2004) do końca 2009 r. dla tych podmiotów, które do wskazanego terminu nie zmienią (czyli nie poszerzą lub nie zawężą) swojej działalności oznaczonej według PKD 2004. Natomiast zgodnie z § 3 tego samego rozporządzenia urząd statystyczny właściwy dla siedziby spółki prześle jej w okresie 1 lipca 2008 – 31 grudnia 2009 r. ankietę aktualizacyjną wraz z terminem jej wypełnienia i odesłania do urzędu w celu przypisania w rejestrze REGON kodów PKD 2007 wykonywanej przez spółkę działalności. W następstwie zaktualizowania rejestru REGON spółka otrzyma zaświadczenie zawierające opis przeważającej działalności według obu klasyfikacji, które będzie ważne do 31 grudnia 2009 r. Po tym terminie, zgodnie z § 5 rozporządzenia, straci moc PKD 2004 i zaświadczenia wydawane od tego momentu nie będą zawierały jej kodów. Do końca tego okresu nie musicie więc państwo zmieniać kodów podanych w umowie spółki.

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Nie przewiduję na razie żadnych zmian w mojej firmie. Jak wyczytałam w DOBREJ FIRMIE, nie muszę w tej chwili zgłaszać się do urzędu. Czy to prawda?

TAK
Jeżeli już prowadzi pani działalność i ma nadany numer REGON, to nie musi pani w tej chwili zmieniać kodu PKD 2004 na nowy. Przepisy nie nakładają bowiem na podmioty działające przed wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie PKD, czyli przed 1 stycznia 2008 r, obowiązku zgłoszenia się gdziekolwiek po nowy kod. Jeżeli nic się nie zmienia, proszę czekać, aż urząd statystyczny właściwy dla siedziby firmy prześle pani ankietę aktualizacyjną. Nastąpi to po 1 lipca 2008 r.

Dużo więcej w Rzeczpospolitej z 19 lutego 2008 r.

Opracowanie: Adam Banaszek