Wskaźniki waloryzacji rent i emerytur na 2008 rok

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: Służby Prasowe Ministerstwa , oprac.: GR

lut 19, 2008


WSKAŹNIKI WALORYZACJI RENT I EMERYTUR NA 2008 ROK

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał 18 lutego 2008 r. rozporządzenie w sprawie wskaźników waloryzacji emerytur i rent w 2008 roku.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent przyznanych przed 1 marca 2007 r. wynosi 106,5 proc., a emerytur i rent przyznanych lub przeliczonych w myśl art. 110 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, w okresie od 1 marca 2007 r. do 29 lutego 2008 r., wynosi 104,2 proc.

Zarówno w 2007 r. jak i również w 2006 r., średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów był wyższy niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. W związku z tym do ustalania wskaźników waloryzacji w 2008 r. zostały wykorzystane średnioroczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2007 r. i 2006 r.

Ogłoszone przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Monitor Polski” z 2008 r. Nr 7 pod pozycją 88 i 89 dane za rok 2007 dotyczące średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w stosunku do 2005 r. wynoszą odpowiednio 103,5 proc. i 104,4 proc.

Natomiast dane za rok 2006 dotyczące średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w stosunku do 2005 r. wynoszą odpowiednio 101,0 proc. i 101,4 proc. (M.P. z 2007 r., Nr 4, poz. 45).

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.