PIT – wybór rozliczenia obowiązuje w latach następnych

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

lt. 20, 2008


WYBÓR ROZLICZENIA OBOWIĄZUJE W LATACH NASTĘPNYCH

Przedsiębiorca, który po terminie złożył oświadczenie, ze wybiera 19-proc. stawkę liniową, powinien w ten sposób rozliczać się od następnego roku, chyba że zmieni swoją decyzję i poinformuje o tym na piśmie urząd skarbowy.

Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 lutego 2008 r.

Podatnik, który wygrał spór z fiskusem, złożył wniosek, że dochody z działalności gospodarczej zamierza opodatkować według 19-proc. stawki liniowej. Niestety, zrobił to już po osiągnięciu pierwszego przychodu – w maju 2006 r. Na ten rok wybór był więc nieskuteczny.

W styczniu 2007 r. przedsiębiorca nie złożył więc żadnego pisma. Później jednak zaczął mieć wątpliwości, czy urząd tak samo jak on będzie rozumiał przepisy.

Na wszelki wypadek wystąpił więc o interpretację. Ta okazała się niekorzystna.

Sąd Administracyjny zgodził się z argumentami podatnika i uchylił interpretację. Zwrócił uwagę, że wydając ją, organy podatkowe w sposób istotny zmieniły stan faktyczny. Uznały bowiem, że oświadczenie złożone przez podatnik,1 dotyczyło tylko 2006 r. Tymczasem podatnik poinformował w nim jedynie, że zamierza rozliczać się podatkiem liniowym, nie określając lat. Nie powinno więc być wątpliwości, że nawet jeśli oświadczenie to nie było skuteczne w 2006 r., to zaczęło funkcjonować od reku następnego (sygn. III SA/Wa 2060/07).

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 lutego 2008 r.