Pracodawca zapłaci tylko za 14 dni choroby pracownika

Rzeczpospolita , autor: Paweł Jakubczak , oprac.: GR

lut 20, 2008


Rzeczpospolita z 20 lutego 2008 r. rozmawia z Czesławą Ostrowską – wiceministrem pracy i polityki społecznej o zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
W trakcie rozmowy padają m.in. poniższe pytania.

PRACODAWCA ZAPŁACI TYLKO ZA 14 DNI CHOROBY PRACOWNIKA

Zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy oraz skrócenie z 33 do 14 dni okresu wypłacania wynagrodzenia chorobowego ma zachęcić pracodawców do zatrudniania osób po pięćdziesiątce.

Czy zmieni się wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

– Chcemy, żeby był on wyższy. Zakładamy, że będzie uzależniony od płacy minimalnej. Wszyscy bezrobotni korzystający z zasiłku, którzy nie znajdą pracy przez ustalony okres, np. dwa miesiące, powinni otrzymywać degresywny. Kwota zasiłku wypłaconego w trzecim i kolejnych miesiącach spadłaby do określonej części zasiłku podstawowego. Zasiłek degresywny zachęcałby do podejmowania pracy.

Obecnie bezrobotny otrzymuje zasiłek w wysokości 538,30 zł brutto. Za takie pieniądze nie da się przeżyć, nie wspominając o podjęciu aktywnych działań w celu znalezienia pracy, np. telefonicznego kontaktu z wieloma pracodawcami. Zasiłek w tej kwocie zachęca zatem do działania w szarej strefie.

Wyższe stypendium szkoleniowe otrzymają osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, np. bez kwalifikacji zawodowych i powyżej 50. roku życia.

Czy tylko w ten sposób chcecie aktywizować osoby, które ukończyły 50 lat?

Nie. Problemem utrudniającym im wejście na rynek są często ich zdezaktualizowane kwalifikacje. Planujemy więc wprowadzenie zachęt dla tych osób do zdobywania nowych kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy. W związku z tym, że osoby te szybciej przyswajają nową wiedzę i umiejętności poprzez działania praktyczne zaproponujemy im nowy instrument aktywizacji zawodowej, tzw. przygotowanie zawodowe, który umożliwi zdobywanie kwalifikacji zawodowych poprzez łączenie praktyki u pracodawcy z dokształcaniem teoretycznym w instytucji szkoleniowej. Odbycie przygotowania zawodowego umożliwi uzyskanie formalnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uznawane na rynku pracy.

Czy będą inne zachęty dla pracodawców zatrudniających pracowników w wieku ponad 50 lat?

Rozważamy pomysł, aby w razie choroby takiego pracownika pracodawca wypłacał mu wynagrodzenie chorobowe tylko przez 14 dni w ciągu roku. Za każdy następny dzień przysługiwałby zasiłek chorobowy z ZUS. Obecnie ZUS płaci za 34 i następne dni nieobecności pracownika z powodu choroby.

Chcemy również zwolnić pracodawców zatrudniających osoby, którym brakuje czterech lat do emerytury ze składek na Fundusz Pracy. Nie przewidujemy zwolnień z opłacania składki przez pozostałych pracodawców

Do zatrudniania osób w wieku przedemerytalnym pracodawców zniechęca przysługująca im czteroletnia ochrona przed zwolnieniem z pracy. Czy okres ten będzie zmieniony?

Myślimy o tym. Niewykluczone, że ten okres zostanie skrócony. Ale jeszcze nie czas na konkrety.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 lutego 2008 r.