Uczeń na wsi – nowy program PFRON realizowany przez gminy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , autor: PFRON , oprac.: GR

lut 21, 2008

UCZEŃ NA WSI – NOWY PROGRAM PFRON REALIZOWANY PRZEZ GMINY

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia nowy program – „Uczeń na wsi”, którego beneficjentami będą niepełnosprawni uczniowie, a realizatorami urzędy gmin. Uczniowie mogą otrzymać z PFRON dofinansowanie do np. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę lub kosztów związanych z dostępem do internetu (instalacja i abonament).

Poniżej publikujemy dwa komunikaty PFRON dotyczące tego programu.

Szczegółowe wytyczne znajdą Państwo pod poniższym linkiem.
zobacz więcej >>

KOMUNIKAT PFRON z dnia 19 lutego 2008 r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala następujące dodatkowe terminy na przystąpienie do realizacji obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” dla gmin, które stały się adresatami programu z dniem 1 stycznia 2008 r.:

1) wysyłka przez Oddziały PFRON zaproszeń do przystąpienia do realizacji obszaru A programu – od dnia 11 lutego 2008 r.,

2) przyjmowanie przez Oddziały PFRON oświadczeń gmin wyrażających gotowość wstąpienia w rolę realizatora obszaru A oraz wystąpień o przyznanie środków finansowych gminie na realizację obszaru A programu – do dnia 15 kwietnia 2008 r.,

3) przyjmowanie wniosków o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych przez gminy wyrażające gotowość wstąpienia w rolę realizatora obszaru A programu – do dnia 31 marca 2008 r.

KOMUNIKAT PFRON z dnia 19 lutego 2008 r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustala termin od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2008 roku na przyjmowanie przez Oddziały PFRON wniosków gmin o dofinansowanie zakupu pojazdu w ramach obszaru B pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko wiejskie”.

Opracowanie: Adam Banaszek