Składki ZUS odliczane w PIT-36 za 2007 r.

Rzeczpospolita , autor: WP , oprac.: GR

lt. 21, 2008

W stałej rubryce „Dobrej Firmy” – dodatku do Rzeczpospolitej, w dniu 21 lutego 2008 r. pada pytanie:

NADPŁACONE SKŁADKI ZUS ODLICZYMY W PIT-36 za 2007 r.

Prowadzę jednoosobową firmę. W grudniu zapłaciłem składki na ubezpieczenia społeczne także za następne miesiące. Chciałbym je odliczyć od dochodu z działalności w zeznaniu PIT-36 za 2007 r. Czy można to zrobić?

Wydaje się, że tak. Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT mówi bowiem o odliczeniu składek zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika”. Ten warunek jest spełniony. Potwierdza to też interpretacja Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie z 28 września 2007 r. (IA-415/121/2007), w której czytamy: Odliczeniu podlegają składki faktycznie zapłacone w danym roku, niezależnie od tego, którego roku dotyczą. Jeśli więc podatnik opłaci w danym roku podatkowym zaległe lub przyszłe składki (pod warunkiem że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokona ich zwrotu podatnikowi), będą one wówczas podlegać odliczeniu”.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 lutego 2008 r.