Nowa PKD zmieni składkę wypadkową

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

lut 21, 2008

Rzeczpospolita z 21 lutego 2008 r. omawia wpływ jaki od 2009 r. będzie miała nowa klasyfikacja PKD na wysokość składki wypadkowej. W arykule czytamy m.in.:

NOWA PKD ZMIENI SKŁADKĘ WYPADKOWĄ

Przedsiębiorcy rejestrujący działalność dostają teraz dwa kody PKD – starej i nowej klasyfikacji. Składkę wypadkową obliczą według tej starej.

Od tego roku obowiązuje nowa klasyfikacja kodów działalności gospodarczej (PKD 2007), ale jeszcze dwa lata będzie ona funkcjonować równolegle z dotychczasową (PKD 2004). Do końca 2009 r. przedsiębiorcy będą przeklasyfikowani na podstawie danych zbieranych bezpośrednio lub z przesyłanych do nich ankiet aktualizacyjnych. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (DzU nr 251, poz. 1885). Zmiany są duże, więc każdy podmiot będzie miał nowy kod.

Przedsiębiorcy, którzy w tym roku zarejestrują działalność i w związku z tym wystąpią o REGON, dostaną w urzędzie statystycznym dwa kody PKD – starej i nowej klasyfikacji.

Zmiana PKD nie wpłynie na wyliczenie składki na ubezpieczenie wypadkowe na najbliższy rok składkowy (od 1 kwietnia br. do 31 marca 2009r.).

Dotyczy to także firm utworzonych w tym roku. Zasadniczo ZUS, określając należną składkę wypadkową dla nowego przedsiębiorcy, bierze pod uwagę działalność ustaloną w PKD z dnia zgłoszenia. Do końca 2009 r. będzie inaczej – składka będzie wyznaczana na podstawie PKD 2004.

Nowa klasyfikacja będzie natomiast wpływać na składki w kolejnym roku składkowym, czyli 2009/2010. Co więcej, od 1 kwietnia 2009 r. zostaną one zrewidowane także z innego powodu. Kategorie ryzyka ustala się bowiem na czas nie dłuższy niż trzy lata.

Może się okazać, że niektórzy płatnicy będą w roku składkowym 2009/2010 płacić składki według dwóch różnych stóp procentowych – inną od kwietnia do grudnia i inną od stycznia do marca.

Dopiero w roku składkowym 2010/2011 wszyscy płatnicy będą płacić składki wypadkowe tylko według PKD 2007.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 lutego 2008 r.