Ciężarówka w firmie – dodatkowe badania techniczne

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

lut 25, 2008

NIE KAŻDY WŁAŚCICIEL AUTA MUSI ZROBIĆ DODATKOWE BADANIE

Żeby odliczyć VAT przy zakupie ciężarówki oraz podatek zawarty w cenie paliwa, trzeba mięć aktualne zaświadczenie o dodatkowych badaniach technicznych pojazdu. Nie oznacza to jednak, że musi je przeprowadzać każdy kolejny właściciel samochodu

Czy badania techniczne samochodu ciężarowego przewidziane wart. 86 ust. 5 ustawy o VAT powinien przeprowadzać każdy kolejny jego nabywca? Poprzedni właściciel samochodu przeprowadził to badanie dwa miesiące temu i uzyskał wpis VAT-1 w dowodzie rejestracyjnym. Czy przy przerejestrowaniu samochodu na mnie i zmianie numerów rejestracyjnych wydział komunikacji wystawiając nowy dowód przepisze mi wpis VAT-1 tak jak inne wpisy (np. datę ważności przeglądu technicznego, hak)? Co powinienem napisać i załączyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 86 ust. 5a ustawy o VAT – pyta czytelnik DF.

Przepisy nie nakładają obowiązku przeprowadzenia tego badania przez każdego kolejnego nabywcę. Z art. 86 ust. 5 ustawy o VAT wynika jedynie, że aby uznać, iż samochód spełnia wymogi pozwalające na pełne odliczenie podatku naliczonego wynikającego z ceny zakupu, a także na odliczanie VAT zawartego w cenie paliwa (chodzi o wymogi wynikające z art. 86 ust. 4 pkt 1 – 4), potrzebne są dwa dokumenty:

  • zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów o dodatkowym badaniu technicznym i
  • dowód rejestracyjny pojazdu, zawierający właściwą adnotację o spełnieniu wymagań.


Jak informuje Tadeusz Litwiniak, współwłaściciel okręgowej stacji kontroli pojazdów w Warszawie, zaświadczenie o dodatkowym badaniu technicznym zachowuje ważność aż do upływu wpisanego na nim terminu następnego badania i nie zależy od tego, kto jest właścicielem, tylko od stanu technicznego pojazdu.

Jeśli więc czytelnik chce odliczyć 100 proc. podatku naliczonego przy zakupie auta oraz VAT przy zakupie paliwa, musi dostać od sprzedawcy samochodu aktualne zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów o dodatkowym badaniu technicznym.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 lutego 2008 r.