Ulga rehabilitacyjna a wydatki na prywatny dom opieki

Gazeta Prawna , autor: Aleksandra Tarka , oprac.: GR

lut 26, 2008


WYDATKI NA PRYWATNY DOM OPIEKI NIE SĄ ODLICZANE
 
Wydatków na prywatny dom opieki, za który płaci podatnik w związku z pobytem osoby niepełnosprawnej, nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Podatniczka ma na utrzymaniu niepełnosprawną matkę. Ponieważ wymaga ona stałej opieki, przebywa w prywatnym domu opieki. Chciałaby skorzystać z odliczenia jako podatnik, na którego utrzymaniu znajduje się osoba niepełnosprawna.

Jak zauważa Paweł Jabłonowski, doradca podatkowy, z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy organy podatkowe twierdzą, że domy pomocy społecznej i placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku nie mają w swoim zakresie leczenia i rehabilitacji, przywracania sprawności fizycznej i psychicznej jak w przypadku zakładów opiekuńczo-leczniczych czy pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Więcej w Gazecie Prawnej z 26 lutego 2008 r.