VAT – kaucja gwarancyjna

Rzeczpospolita , autor: KONRAD PIŁAT , oprac.: GR

lut 27, 2008


Rzeczpospolita z 27 lutego 2008 r. zajęła się problemem, jakim dla wielu firm rozpoczynających działalność gospodarczą jest kaucja gwarancyjna. W artykule czytamy m.in.:

KAUCJA JEST ZBYT RESTRYKCYJNA

Konieczność wpłaty kaucji gwarancyjnej to problem firm, które działają krócej niż rok. Pozostali podatnicy, co do zasady, uzyskują zwrot podatku w ciągu 60 dni, a nowe przedsiębiorstwa czekają na niego nawet pół roku. Jeśli chcą tego uniknąć, muszą ustanowić zabezpieczenie w wysokości 250 tys. zł. Pojawiły się więc wątpliwości, czy takie zasady nie są sprzeczne z dyrektywą w sprawie VAT, w szczególności z prawem do odliczenia VAT naliczonego i zasadą neutralności.

Nie można nałożyć na wszystkie nowe firmy dodatkowych obowiązków i ograniczeń tylko dlatego, że Skarb Państwa się obawia oszustw. Polskie przepisy o kaucji gwarancyjnej podważają podstawowe zasady VAT, w szczególności prawo do odliczenia.

Tak wynika z wczorajszej opinii rzecznika generalnego w sprawie polskich przepisów o kaucji gwarancyjnej.

W najbliższym czasie Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu rozstrzygnie, czy są one zgodne z prawem europejskim. Praktyka pokazuje, że wyrok najczęściej jest zgodny ze stanowiskiem rzecznika. Dlatego już dziś Polska musi się zająć przygotowaniem zmiany przepisów o kaucji. I tak się stało. W rządowym projekcie zmiany ustawy o VAT znalazły się nowe rozwiązania (o nowelizacji tej pisaliśmy wczoraj w artykule „Prostszy VAT ułatwi życie przedsiębiorcom”).

Zaproponowane w projekcie zmiany ustawy o VAT rozwiązania przynajmniej częściowo odpowiadają sugestiom rzecznika. Przede wszystkim wysokość kaucji nie będzie już taka sama dla wszystkich nowych firm.

Wątpliwości budzi jednak zasada, że zabezpieczenie majątkowe będzie musiało wynosić tyle, ile kwota, o którą ubiega się firma.

Gdy zwroty przekroczą 250 tys. zł, sytuacja podatników się więc pogorszy. Można mieć wątpliwości, czy takie rozwiązanie jest zgodne z zasadą neutralności.

Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje zmianę przepisów o kaucji gwarancyjnej. Wydłużony do 180 dni termin zwrotu podatku nie będzie stosowany, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Musi ono odpowiadać kwocie wnioskowanego zwrotu pomniejszonej o równowartość podatku naliczonego związanego z nabyciem majątku trwałego podlegającego amortyzacji oraz gruntów i prawa użytkowania wieczystego gruntów. Zabezpieczenie to będzie można ustanowić np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia banku lub depozytu w gotówce.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 lutego 2008 r.