Rosną minimalne emerytury i renty

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

lut 27, 2008

WZROSNĄ MINIMALNE RENTY I EMERYTURY

 
ZUS poinformował, że od przyszłego miesiąca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna będzie wynosić 636,29 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej wyniesie 306,65 zł.

Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wypłacana w wysokości 489,44 zł. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa będzie wynosić 763,55 zł. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 587,33 zł, renty socjalnej do 534,48 zł, a świadczenia przedemerytalnego do 757,79 zł.

Od marca renciści i emeryci mogą dodatkowo dorobić bez groźby zmniejszenia świadczenia, jeśli ich miesięczny dochód nie przekroczy 2029,90 zł. Wypłata świadczeń zostanie zawieszona, jeśli kwota przychodu przekroczy 3769,80 zł.

Więcej w Gazecie Prawnej z 27 lutego 2008 r.