Odliczanie VAT w spółkach cywilnych

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

lt. 28, 2008


CHCESZ MIEĆ KOSZTY I ODLICZYĆ VAT, MUSISZ PAMIĘTAĆ O WKŁADZIE DO SPÓŁKI CYWILNEJ

Błąd przy podpisywaniu umowy spółki cywilnej może spowodować poważne komplikacje podatkowe. Jeśli bowiem nie wniesiemy wkładów, urząd może uznać, że wspólnicy ponoszą wydatki z prywatnych środków.

W takiej sytuacji znalazło się dwóch czytelników Rzeczpospolitej, którzy założyli spółkę cywilną i – jak to na starcie bywa – sporo w nią zainwestowali. Kupili m.in. samochód ciężarowy i wystąpili o zwrot VAT. Urząd od razu ich prześwietlił i zakwestionował inwestycję. Powód: w umowie spółki nie ma mowy o wkładach, urzędnicy uznali więc, że wspólnicy ponieśli wydatek z własnej kieszeni.

Umowa pisemna czy wystarczy ustna

Jeśli doszłoby do ustnego powołania spółki cywilnej, to taka firma może legalnie i z powodzeniem działać, jednak na wypadek sporu sądowego mogą pojawić się trudności dowodowe (…)

Należy też pamiętać o obowiązkach wynikających z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Umowa spółki jest bowiem opodatkowana PCC. Podobnie jak zmiana umowy, przez którą rozumie się wniesienie lub podwyższenie wkładu (którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki). PCC wynosi 0,5 proc, a podstawą opodatkowania jest przy zawarciu umowy – wartość wkładów, przy jej zmianie wartość wkładów powiększających majątek spółki. Wspólnicy, którzy zmienili umowę spółki wnosząc do niej wkłady, powinni zapłacić PCC. Jeśli tego nie zrobili, powstała zaległość podatkowa, od której trzeba naliczyć odsetki.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 lutego 2008 r.