Wolno skontrolować chorego podwładnego

Rzeczpospolita , autor: AGATA LANKAMER-PRASOŁEK , oprac.: GR

lut 29, 2008
Rzeczpospolita z 29 lutego publikuje kilka materiałów traktujących o zwolnieniach chorobowych pracownika. Jeden z artykułów odpowiada na pytanie, czy pracodawca ma prawo skontrolować przebywającego na zwolnieniu pracownika. Czytamy w nim. m.in.:

WOLNO SKONTROLOWAĆ CHOREGO PODWŁADNEGO

Szef ma prawo sprawdzić, czy zatrudniony wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z zaleceniem medycznym. Jeśli nie, może się z nim rozstać nawet dyscyplinarnie.

Na druku zwolnienia lekarz zaznacza, czy chory powinien leżeć (kod 1), czy może chodzić (kod 2). Przy tych z kodem 2 istotne jest czy musi pozostawać w domu, czy też wolno mu wykonywać zajęcia niezbędne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Chodzi np. o codzienne sprawunki, kupno leków w aptece, udział w zajęciach rehabilitacyjnych.

Możliwa wizyta domowa

Możemy osobiście lub przez upoważnioną osobę sprawdzić, czy podwładny właściwie wykorzystuje zwolnienie lekarskie przebywa w domu lub w innym, wskazanym na czas choroby, miejscu. Gdy spędza ten czas gdzie indziej, niż wynika z deklaracji, np. u rodziny, powinien o tym poinformować. Gdy nie ma go w domu, sporządzamy notatkę służbową lub protokół. Na ich podstawie możemy się domagać usprawiedliwienia absencji. Wizytacje wolno powtarzać. Mamy również prawo wnioskować do ZUS o skontrolowanie zasadności wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Zakupy i ślub dopuszczalne

Zalecenie chodzenia nie wyłącza obowiązku pozostawania w domu. Należy je traktować jako dozwalające poruszanie się po mieszkaniu, udanie się na zabieg czy kontrolę lekarską, a osobie samotnej zrobienie codziennych zakupów – wyjaśnił Sąd Apelacyjny w Katowicach 12 listopada 2002 r. (III AUa 3189/01).

Na chorobie nie dorobisz

Zasadą jest że wykonywanie innej pracy zarobkowej w okresie zwolnienia od pracy to wystarczająca przesłanka, aby utracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia (wyrok SN z 12 sierpnia 1998 r, IIUKN172/98).

Aby uznać dane zajęcie za pracę zarobkową, ubezpieczony ma uzyskiwać dochody wpływające na zaspokojenie jego potrzeb materialnych. Przesłanka ta spełnia się także, gdy kontynuuje podczas zwolnienia obowiązki pracownicze, za co należy mu się wynagrodzenie, a nie wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

Wolno czasami pracować

SN dopuścił jednak, aby zatrudniony w dwóch zakładach pracy pobierając w jednym z nich zasiłek chorobowy mógł świadczyć pracę w drugim (wyrok z 11 lutego 1999 r., II UKN 467/98). Takie postępowanie usprawiedliwi lekarz udzielający zwolnienia który w karcie chorobowej wpisze, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania określonej pracy i nie spowoduje to przedłużenia niezdolności do pracy, a ponadto nie jest niezgodne z celem tego zwolnienia (podobnie w wyroku z 19 stycznia 1998 r., I PKN 486/97).


Rażące naruszenia przy zwolnieniu

Wykonywanie pracy w czasie zwolnienia lekarskiego może być uznane za naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, gdy zatrudniony swoim zachowaniem przekreśla cele zwolnienia, jakimi są możliwie najszybszy powrót do zdrowia i co za tym idzie odzyskanie zdolności do wykonywania pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 lutego 2008 r.