Wypełnianie formularzy IND-D-P oraz INF-U-P w programie Expert

Info Baza , autor: Adam Banaszek , oprac.: GR

mar 5, 2008


Firma Info Baza serdecznie zaprasza wszystkich użytkowników systemu Expert oraz wszystkie firmy, które nie korzystają z programu, a chciałyby poznać szczegóły pracy w najpopularniejszym programie służącym do pozyskiwania i rozliczania dofinansowań oraz refundacji składek ZUS za niepełnosprawnych pracowników do udziału w jednodniowym szkoleniu na temat:


AUTOMATYZACJA COMIESIĘCZNEGO POZYSKIWANIA DOFINANSOWAŃ I REFUNDACJI W RAMACH SYSTEMU SODiR.
OBSŁUGA PROGRAMU EXPERT PO ZMIANACH.
PRAKTYKA PRACY Z APLIKACJĄ SOD OFF-LINE


Na szkoleniu w formie seminarium z elementami warsztatu zostaną szczegółowo przedstawione wszystkie czynności, których efektem będzie wygenerowanie informacji INF-D-P oraz INF-U-P dla każdego niepełnosprawnego pracownika. Pokażemy jak na podstawie informacji utworzyć wnioski Wn-D oraz Wn-U.

Przedstawimy proces pobierania danych z programu kadrowego, zasady współpracy z programem Płatnik oraz eksport danych do systemu SODiR. Dodatkowo pokażemy jak utworzyć korekty już wysłanych dokumentów oraz importować dane z serwera PFRON.

Każdy etap procesu rozliczenia oraz każda czynność zostaną bardzo szczegółowo przedstawione, z naciskiem na punkty krytyczne – czyli te, które sprawiają najwięcej problemów – zaczynając od konfiguracji komputera na eksporcie danych kończąc.

Przedstawimy operacje, które były najtrudniejsze podczas generowania informacji i wniosków za styczeń. Zwrócimy Państwa uwagę na problemy, które swoje źródło znajdują w systemie SODiR, oraz pokażemy jak sobie z nimi radzić.

Dla pracodawców, którzy nie korzystali dotychczas z żadnego programu lub korzystają
z innych programów, a chcieliby zaznajomić się z rozwiązaniami alternatywnymi, szkolenie będzie doskonałą okazją do szczegółowego poznania sprawdzonego narzędzia jakim jest program Expert.

DATA I MIEJSCE SZKOLENIA

2 kwietnia 2008 r. – BYDGOSZCZ
Hotel Brda
ul. Dworcowa 94
MAPKA Z DOJAZDEM

3 kwietnia 2008 r. – ŁÓDŹ
Hotel Reymont
ul. Legionów 81
MAPKA Z DOJAZDEM

9 kwietnia 2008 r. – KATOWICE
Hotel Novotel Katowice Centrum
al. Roździeńskiego 16
MAPKA Z DOJAZDEM

10 kwietnia 2008 r. WROCŁAW
Pensjonat Jana Pawła II
ul. św. Idziego 2
MAPKA Z DOJAZDEM

15 kwietnia 2008 r. WARSZAWA
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
ul. Pawińskiego 5a
MAPKA Z DOJAZDEM

22 kwietnia 2008 r. KRAKÓW
Hotel ROKK
ul. Rzemieślnicza 20
MAPKA Z DOJAZDEM

23 kwietnia 2008 r. RZESZÓW
Hotel CLASSIC
ul. Armii Krajowej 32

MAPKA Z DOJAZDEM

25 kwietnia 2008 r. POZNAŃ
Hotel TOPAZ
ul. Przemysłowa 34a

MAPKA Z DOJAZDEM

7 maja 2008 r. OLSZTYN
Hotel GROMADA
pl. Konstytucji 3-go Maja 4

MAPKA Z DOJAZDEM

8 maja 2008 r. GDAŃSK
Hotel DAL
ul. Czarny Dwór 4

MAPKA Z DOJAZDEM


PROWADZĄCY
Łukasz Andrzejewski i Sławomir Dąbek – współtwórcy aplikacji Expert, od kilku lat współpracujący z setkami pracodawców podczas pozyskiwania i rozliczania dofinansowań i refundacji. Liderzy działu wsparcia technicznego firmy Info Baza.

HARMONOGRAM GODZINOWY
9.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.00 – zajęcia
15.0015.10
– przerwa
15.10
− 16.00 − zajęcia


PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie.

a. krótkie omówienie zmian w systemie zatrudniania osób niepełnosprawnych obowiązujących od 1 stycznia 2008 r. – wpływ zmian na dofinansowania do wynagrodzeń oraz refundację składek ZUS;

b. podstawowe wartości mające wpływ na wysokość dofinansowania:

– maksymalna wysokość pomocy,

– koszt podwyższony – wyrażony ryczałtem lub kosztami rzeczywistymi,

– koszt płacy;

c. wpływ rodzaju zakładu pracy oraz stopnia niepełnosprawności i rodzaju schorzenia na wartość refundowanych składek.

2. System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR).

a. import informacji i wniosków do aplikacji SODiR,

b.
import korekt do SODiR,

c. edycja i zapisywanie danych,

d. wysyłanie danych z aplikacji SOD off-line do SOD on-line,

e. najczęstsze problemy podczas korzystania z systemu.

3. Omówienie zmian w aplikacji EXPERT wprowadzonych ze względu na zmianę przepisów:

a. opcja „deklaracje SOD”,

b. rozszerzenie zakładki „PŁACA”,

c. dodatkowe możliwości importu danych.

4. Logowanie do aplikacji.

a. zmiany w sposobie logowania wymuszone zasadami bezpieczeństwa;

b. pobieranie i instalacja certyfikatu;

c. zmiana hasła.

5. Ustawienia aplikacji.

a. kontrola liczby wyświetlanych pracowników;

b. ustawienia dotyczące rodzaju zakładu pracy;

c. konfiguracja importu danych kadrowych i wartości pieniężnych.

6. Zasilanie aplikacji EXPERT 2008 danymi zewnętrznymi.

a. import z Płatnika;

b. import z KDU;

c. import z pliku arkusza kalkulacyjnego;

d. pobieranie danych wprowadzonych ręcznie do systemu SODiR za wcześniejsze miesiące;

e. ręczne wprowadzanie danych;

f. wprowadzanie podwyższonych kosztów.

7. Omówienie informacji i wniosków:

a. Wn-D wraz z załącznikami INF-D-P;

b. WN-U wraz z załącznikami INF-U-P.

8. Korygowanie dokumentów.

9. Export deklaracji do programu SODiR.

a. zasady pracy w systemie SOD Off-line i SOD On-line.

b. omówienie pól wymaganych w systemie SODiR oraz możliwych problemów przy eksporcie danych

10. Dodatkowe moduły systemu Expert: „Chronometraż” i Kartoteka Osoby Niepełnosprawnej”

11. Pytania i odpowiedzi. Analiza problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
KOSZT SZKOLENIA
300 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info-Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu.


ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

CENA OBEJMUJE
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.

WARUNKI ZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.szkolenie.dofinansowania.pl
Można go wypełnić klikając w poniższy link
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

DODATKOWE INFORMACJE
Marzena Urbanowicz – tel. 061 640 23 20 wew. 37; e-mail: m.urbanowicz@info-baza.pl

———————————————————————————–
Info Baza Sp. z o.o.
Kościelna 5, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574;