Telepraca

Gazeta Prawna , autor: Izabela Rakowska-Boroń , oprac.: GR

mar 5, 2008


Gazeta Prawna z 5 marca 2008 r. zajęła się telepracą. W artykule czytamy m.in.:

CORAZ WIĘCEJ FIRM ZATRUDNIA I POSZUKUJE TELEPRACOWNIKÓW

Telepraca funkcjonuje w kodeksie pracy dopiero od 16 października 2007 r. Mimo to wzrasta liczba pracodawców, którzy ją stosują. Obecnie o 10 proc. pracodawców więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu deklaruje chęć zatrudnienia pracowników na odległość – mówi Katarzyna Karaśkiewicz z firmy doradczej DGA prowadzącej m.in. projekt finansowany ze środków unijnych popularyzujący ideę telepracy.

Pracodawcy wiedzą, że mogą dotychczasowemu pracownikowi powierzyć wykonywanie pracy już nie tylko w siedzibie firmy, ale także na przykład w jego domu. Nie naruszą przy tym przepisów prawa pracy. Mogą też, zgodnie z prawem, na dane stanowisko pracy zatrudnić od razu telepracownika. Wciąż jednak niektóre przepisy ustawy sprawiają im problemy. Chodzi m.in. o powrót telepracownika do wykonywania pracy w siedzibie firmy.

Zawody na odległość

Najczęściej do pracy na odległość zatrudniani są graficy komputerowi, specjaliści do tworzenia stron www, księgowi, tłumacze i prawnicy, a także specjaliści do spraw telemarketingu.

Kłopotliwe trzy miesiące

Właściciele firm nie wiedzą, w jaki sposób mogą przywrócić telepracownikowi poprzednie warunki pracy (chodzi głównie o pracę w siedzibie firmy), szczególnie w sytuacji, gdy minęły trzy miesiące od powierzenia pracownikowi pracy na odległość. Kodeks pracy wskazuje, że może to nastąpić w drodze wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy.

TELEPRACA W KODEKSIE PRACY

Telepracownicy:

– mogą pracować kilka dni lub cały tydzień w domu

– muszą wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o powierzenie
im pracy w charakterze telepracy – jeśli wcześniej byli zatrudnieni w
typowej formie

muszą przechodzić badania wstępne do telepracy

mogą w ciągu trzech miesięcy od podjęcia telepracy wycofać się z tej formy świadczenia pracy

Pracodawcy:

– muszą zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy

powinni
dostarczyć sprzęt, na którym telepodwładni będą pracować, albo
dostosować sprzęt pracownika i ponosić koszty jego eksploatacji i
naprawy

mogą ich kontrolować w miejscu wykonywania pracy, czyli także w domu, ale za wcześniejszą zgodą pracownika

ukarać ich przez rozwiązanie stosunku pracy za rezygnację ze świadczenia przez pracownika pracy na odległość


Często zdarza się ponadto, że pracownicy, którzy przez pięć dni w tygodniu świadczą pracę poza firmą, traktują ją przejściowo – podkreśla Witold Polskowski, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich.

Firmy mają też kłopoty z rozliczeniem podróży służbowych takich pracowników.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 5 marca 2008 r.