Emerytury pomostowe

Rzeczpospolita , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

mar 7, 2008

Gazeta Prawna z 7 marca 2008 r. rozmawia z Anieszką Chłoń-Dominczak – wiceminister pracy i polityki społecznej w sprawie emerytur pomostowych. W artykule czytamy m.in.:

EMERYTURY POMOSTOWE OBEJMĄ 150 TYS., A NIE 1 MLN OSÓB

Prawo do emerytur pomostowych ma zyskać około 130 tys. osób urodzonych w latach 1949 -1968. Pięć lat wcześniej na emeryturę odejdą osoby uznane za pracujące w szczególnych warunkach. Nauczyciele nie zostaną objęci tymi emeryturami, ale w zamian mają zyskać specjalne przywileje.

Chcemy, aby emerytury pomostowe, które umożliwią odchodzenie z rynku pracy na pięć lat przed uzyskaniem ustawowego wieku emerytalnego, tj. 55-letnim kobietom i 60-letnim mężczyznom, przysługiwały osobom pracującym w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Ograniczenie liczby tych osób będzie z jednej strony efektem tego, że prawo do emerytur pomostowych będą mieć tylko osoby urodzone w latach 1949 -1968, a z drugiej strony na pewno zmniejszy się też liczba zawodów, które dają prawo do wcześniejszego kończenia kariery zawodowej.

Jak będzie liczona emerytura pomostowa?

– W nowy kapitałowy sposób. Choć dla kobiet nieco korzystniej niż w przypadku pozostałych ubezpieczonych. Kapitał zgromadzony na emerytalnym koncie będzie dzielony przez statystyczną dalszą długość trwania życia 60-letniej osoby. Mimo więc, że kobieta będzie odchodzić z rynku pracy w wieku 55 lat i pozostanie jej do przeżycia na dzisiejsze warunki ponad 27 lat, to jej kapitał zostanie podzielony przez około 20 lat, tj. wartość dalszego trwania życia 60-letniej osoby bez względu na płeć.

Czy pracodawcy będą finansować wypłatę emerytur pomostowych?

– Tak. Ale na pewno nie od przyszłego roku.

Ile wyniesie składka?

– Około 3 proc. pensji każdej zatrudnionej osoby, która będzie mieć prawo do skorzystania w przyszłości z emerytury pomostowej.

Kiedy gotowy projekt ustawy trafi do Sejmu?

– Myślę, że w czerwcu.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 7 marca 2008 r.