PIT-36L – zasady wypełniania

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

marzec 13, 2008


Rzeczpospolita z 13 marca 2008 r. publikuje obszerny materiał dotyczący zasad wypełniania deklaracji PIT-36L. Został w nim opublikowany m.in. poniższy przykład:

PŁACISZ PODATEK LINIOWY, MUSISZ ZŁOŻYĆ PIT-36L

Przedsiębiorcy, którzy wybrali stawkę liniową, nie korzystają z ulg podatkowych i nie odliczają tzw. kwoty wolnej. Będą mieli więc mniej pracy przy wypełnianiu zeznania rocznego.

Składają je do 30 kwietnia na formularzu PIT-36L. Tak samo jak inni przedsiębiorcy mogą w nim wykazać nadpłatę albo podatek do zapłaty.

Przykład – jak wypełnić formularz PIT-36L

Pan Kowalski jest właścicielem firmy usługowej. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. W 2007 r. złożył oświadczenie o wyborze 19-proc. liniowego podatku. Zeznanie roczne składa więc na formularzu PIT-36L W poprzednich latach rozliczał się według skali podatkowej na formularzu PIT-36.

Pan Kowalski sam wychowywał syna, nie może jednak skorzystać z preferencyjnego rozliczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. Nie przysługuje mu także ulga na dzieci. Mógłby skorzystać z odliczenia, gdyby uzyskał również dochody opodatkowane według skali (np. z umowy o dzieło czy członkostwa w zarządzie na podstawie powołania).

Przychód minus koszty

Po zakończeniu 2007 r. pan Kowalski wyliczył dochód z działalności. Świadczy tzw. usługi niematerialne i nie posiada żadnych towarów, surowców, odpadów itp., dlatego też nie ustala dochodu za pomocą różnicy remanentów. Powinien więc po prostu odjąć koszty od przychodów:

  • przychód 110 000 zł (poz. 23),
  • koszty uzyskania przychodu 30 000 zł (poz. 24),
  • dochód 80 000 zl (poz. 25).

Zaliczki, które powinien zapłacić w ciągu roku, wyniosły w sumie 13 000 zł. Wykazuje je w poz. 27.

Można odjąć stratą i ZUS

Pan Kowalski w 2005 r. poniósł stratę z działalności w wysokości 15 000 zł. Od dochodu za 2006 r. odjął jej połowę, zostało mu więc jeszcze do odliczenia 7500 zł (poz. 33). Może rozliczyć stratę, mimo że w poprzednich latach płacił podatek według skali. W zeznaniu rocznym wykazuje też składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone w 2007 r. (poz. 34). Może to zrobić, pod warunkiem że nie zaliczał ich w trakcie roku do kosztów uzyskania przychodów.

19 proc. od każdej złotówki

Po odliczeniu straty i składek jego dochód wynosi 65 803,63 zł (poz. 35). Wpisuje go też w poz. 42, a potem, po zaokrągleniu do pełnych złotych, w poz. 43. Tak więc 65 804 zł to podstawa obliczenia podatku. Liniowcy nie mają prawa do tzw. kwoty wolnej, podatek wyniesie więc 12 502,76 zł (65 804 zł x 19 proc). Wpisujemy go w poz. 44 i 47.

Odliczamy składką na zdrowie

Pan Kowalski może pomniejszyć podatek o zapłaconą w 2007 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ale tylko o jej część (7,75 proc. podstawy wymiaru składki), tj. 1918,20 zł. Odliczenie wykazuje w poz. 48.

Do zapłaty albo zwrot

Po zmniejszeniu o składkę na ubezpieczenie zdrowotne podatek wynosi 10 584,56 zł (poz. 49), po zaokrągleniu 10 585 zł (poz. 51). Natomiast należne zaliczki to 13 000 zł (poz. 52). Różnica pomiędzy podatkiem należnymi zaliczkami wynosi więc 2415 zł (poz. 54).
W poz. 55 wpisujemy sumę wpłaconych zaliczek, także 13 000 zł. Od tej kwoty odejmujemy należny podatek i wychodzi nam nadpłata w wysokości 2415 zł (13 000 zł – 10 585 zł). Wykazujemy ją w poz. 64. Urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania.

Jeszcze raz zaliczki

W części M formularza pan Kowalski wpisuje zaliczki na podatek należne za poszczególne miesiące. Jak wynika z objaśnień Ministerstwa Finansów do PIT-36L oraz przypisów
do formularza, obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorców, którzy płacili zaliczki w uproszczonej formie.

W części 0 zeznania pan Kowalski wpisuje nazwę organizacji pożytku publicznego (poz. 108), jej numer KRS (poz. 109) oraz 1 proc. podatku (poz. 110). Wyniesie on 105,80 zł (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

Na koniec pan Kowalski się podpisuje.

Pan Kowalski składa też załącznik PIT/B, w którym podaje informacje o swojej firmie (rodzaj działalności, identyfikator REGON, miejsce prowadzenia) oraz wpisuje przychód, koszty dochód.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 marca 2008 r.