Składki od ubezpieczonego nie do umorzenia

Rzeczpospolita , autor: Nieznany , oprac.: GR

marzec 14, 2008Składki od ubezpieczonego nie do umorzenia

Nie jest możliwe umorzenie składek za pracowników w części przez nich finansowanych. Zgodnie bowiem z art. 30 ustawy systemowej do składek tych nie stosujemy przepisów o odraczaniu terminów płatności, rozkładaniu na raty i umarzaniu. Podlegają zatem spłacie.