Komputer dla osoby niepełnosprawnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , autor: Służby Prasowe PFRON , oprac.: GR

mar 16, 2008

KOMPUTERY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Komunikat PFRON z dnia 14 marca 2008r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 13.03.2008 r. zatwierdził tekst jednolity Procedur realizacji programu pn. „Komputer dla Homera 2003 – program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących” – ( Uchwała 121/2008 Zarządu PFRON z dnia 13.03.2008 r. ).

Ze  szczegółami programu oraz wnioskami można zapoznać się wchodząc na stronę www.pfron.org.pl , następnie w zakładkę programy, a na koniec w Komputer dla Homera