Waloryzacja rent i emerytur – MPiPS odpowiada

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: Służby Prasowe Ministerstwa , oprac.: GR

mar 16, 2008


WALORYZACJA RENT I EMERYTUR – MINISTERSTWO ODPOWIADA

Minister pracy i polityki społecznej – Jolanta Fedak odpowiedziała na listy w sprawie zwiększenia waloryzacji rent i emerytur. Poniżej publikujemy treść listu.

Szanowni Państwo,

bardzo dziękuję za wszystkie listy. Zgadzam się z Państwem, że wskaźnik waloryzacji powinien być wyższy. Niestety budżet na rok 2008 był przygotowany przez poprzedników i w związku z tym nasze możliwości były ograniczone.

Za lata 2006-2007 zaplanowano wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w wysokości 5,6%, tymczasem „rzeczywisty” wskaźnik wyniósł 6,5 %. Był on wyższy od planowanego, ponieważ uwzględnił inflację oraz wzrost cen z lat 2006-2007. Jest to pierwsza od dwóch lat waloryzacja.

Źródłem bogactwa narodów oraz każdego z nas jest praca. Nie chcę, aby co roku powtarzała się historia ze zbyt niskim wskaźnikiem waloryzacji. Moim priorytetem jest reforma rynku pracy tak, aby jak najwięcej z nas pracowało za coraz lepsze wynagrodzenie. Zwiększeniu zatrudnienia służą programy 50+ (aktywizacja zawodowa ludzi po 50 roku życia), pakiet tzw. „ustaw prorodzinnych” (ułatwi godzenie roli rodzica i pracownika), nowelizacja ustawy o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy i wiele innych inicjatyw. Dzięki wzrostowi gospodarczemu i większym wpływom środków do systemu emerytalno-rentowego ci z nas, którzy po latach pracy przeszli na emeryturę lub rentę, będą mogli liczyć na wyższe i stabilne świadczenia.