Aktywizacja zawodowa – system zintegrowany

www.niepelnosprawni.pl , autor: Agnieszka Szmerek , oprac.: GR

mar 16, 2008


Portal niepelnosprawni.pl publikuje interesujący artykuł stanowiący podsumowanie doświadczeń organizacji pozarządowych w aktywizacji osób niepełnosprawnych. Czytamy w nim m.in.:

SYSTEM ZINTEGROWANY SZANSĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od jakiegoś czasu wiele mówi się o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Organizowane są szkolenia i warsztaty, a mimo to z 2 mln niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym pracuje mniej niż 20%. Powstaje pytanie: co zrobić, by to zmienić?

Przez trzy lata kilka organizacji pozarządowych skupionych w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju testowało system stałego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Partnerstwo kończy właśnie realizację projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Niepełnosprawni – samodzielność, rehabilitacja, edukacja, praca – system zintegrowany”. Efekty trzyletniej pracy przedstawiono 13 marca br. na konferencji prasowej w Centrum PAP.

W ramach projektu Partnerstwo zbudowało model indywidualnej ścieżki rozwoju osoby niepełnosprawnej. Model ten umożliwia jednoczesny rozwój umiejętności potrzebnych do pełnienia ról społecznych i zawodowych. Projekt był adresowany do osób niepełnosprawnych fizycznie, w wieku produkcyjnym, które żyją w izolacji – nie uczą się, nie pracują, nie są aktywne społecznie.

Na indywidualna ścieżkę rozwoju składają się 4 moduły:

1. Wsparcie indywidualne – porady brokera edukacyjnego, porady doradcy zawodowego, wsparcie psychologiczne.

2. Praca grupowa – grupa rozwoju osobistego, grupa wsparcia, grupa wsparcia dla rodzin.

3. Nabywanie kompetencji – trening zadaniowy, warsztaty samokształcenia, warsztaty komunikacji społecznej.

4. Wyrównanie szans – zapewnienie transportu, usługi asystenta, rehabilitacja.

Dzięki tym czterem, uzupełniającym się nawzajem elementom, możliwy jest wszechstronny rozwój aktywności osób niepełnosprawnych i skuteczne wyrównanie ich szans na rynku pracy.

Partnerstwo stworzyło również zawód brokera edukacyjnego. Jest to osoba, która udziela fachowych porad dot. edukacji, dobiera kierunek, rodzaj i poziom szkolenia, uwzględniając z jednej strony aktualne potrzeby rynku pracy, certyfikację i koszty szkolenia, a z drugiej – możliwości psychofizyczne i ekonomiczne klienta. Broker edukacyjny pośredniczy również między klientem a rynkiem szkoleniowym, szczególnie w zakresie zawierania i wykonywania umów w zakresie szkolenia.

przeczytaj cały artykuł >>