Odliczanie wydatków na leki

Rzeczpospolita , autor: IL , oprac.: GR

marzec 17, 2008

INWALIDZI MAJĄ PRAWO ODLICZAĆ WYDATKI NA LEKI

Odliczenie to rozkłada się na okresy miesięczne. W zeznaniu podatkowym za 2007 r. składanym na PIT-37 lub PIT-36 można z niego skorzystać, jeśli wydatki na leki przekraczały w danym miesiącu 100 zł. Odliczenie obejmuje tylko różnicę (nadwyżkę) między wskazaną kwotą (100 zł) a wydatkami na leki poniesionymi w danym miesiącu.

Jeżeli więc niepełnosprawny wydał w 2007 r. w danym miesiącu na leki np. 195 zł, to ma

prawo odliczyć od przychodu (lub dochodu) 95 zł (195 zł – 100 zł = 95 zł). W celu ustalenia odliczenia przysługującego za cały 2007 r. trzeba zliczyć odliczenia za poszczególne miesiące.

Zdarza się, że nie we wszystkich miesiącach niepełnosprawny ponosi takie wydatki, bo np. realizuje jednorazowo recepty obejmujące leki potrzebne na trzy miesiące. Jest to z punktu widzenia ulgi nawet korzystne.

Powiedzmy, że tak postępuje osoba, której wydatki na ten cel w skali miesiąca wynoszą 195 zł, a więc na trzy miesiące – 585 zł. W takim wypadku za miesiąc, w którym zrealizuje receptę, może pomniejszyć dochód o 485 zł (585 zł – 100 zł = 485 zł).

Niezbędnym warunkiem odliczenia jest też stwierdzenie przez lekarza specjalistę, że niepełnosprawny powinien stosować określone leki stale lub czasowo.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 marca 2008 r.