Pracujący niepełnosprawni – dodatkowe świadczenia

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

marzec 17, 2008

Rząd pracuje nad propozycjami dodatkowych świadczeń dla starszych osób niepełnosprawnych, które podejmą zatrudnienie. Pisze o tym Gazeta Prawna z 15 marca 2008 r. W artykule czytamy m.in.:

RZĄD: NIEPEŁNOSPRAWNI BĘDĄ OTRZYMYWAĆ DODATKOWE ŚWIADCZENIA ZA PODJĘCIE PRACY

Niepełnosprawni po 50 roku życia otrzymają specjalne dotacje lub premie za powrót do pracy. Zawieszane lub zmniejszane mogą być renty tych, którzy nie będą chcieli pracować.

Niepełnosprawni, którzy ukończyli 50 lat i podejmą pracę, w początkowym okresie jej wykonywania będą mieli gwarancję, że nie utracą renty z tytułu niezdolności do pracy. Takie rozwiązanie przewiduje projekt rządowego programu Solidarność pokoleń – Działania na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób 50+.

– Najczęściej niepełnosprawni nie chcą podejmować pracy, bo boją się, że utracą prawo do renty – uważa Jarosław Duda, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Projekt zakłada też, że osoby legitymujące się orzeczeniem o niezdolności do pracy, które mimo to nadal chcą pracować, będą korzystać z całego systemu świadczeń otrzymywanych w miejscu zatrudnienia (na przykład dotacji oraz premii za powrót do pracy). Z kolei ci, którzy dopiero złożą wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy, otrzymają równolegle propozycje podjęcia zatrudnienia.

Rząd chce jednocześnie motywować do pracy tych niepełnosprawnych, którzy są bierni zawodowo. Jarosław Duda zapowiedział wcześniej na łamach GP, że rozważana jest możliwość wprowadzenia sankcji w postaci obniżenia renty nawet o połowę, jeśli osoba uporczywie uchyla się od podjęcia pracy, mimo że posiada taką możliwość.

Inne proponowane w projekcie zmiany to m.in. uproszczenie zasad przyznawania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych oraz stworzenie systemu doradztwa zawodowego i usług pracy dla tych osób.

Więcej w Gazecie Prawnej z 15 marca 2008 r.