Refundacja składek ZUS ma być uproszczona

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

mar 26, 2008REFUNDACJA SKŁADEK ZUS MA BYĆ UPROSZCZONA

Co drugi rencista prowadzący firmę ma problemy z otrzymaniem refundacji składek na ubezpieczenie społeczne wpłaconych do ZUS.

Dzisiaj organizacje pozarządowe przedstawią Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych propozycje zmian w sposobie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz refundacji składek niepełnosprawnych prowadzących firmy. Sprawa jest pilna, bo obowiązujące od stycznia przepisy bardzo utrudniają, a często wręcz uniemożliwiają otrzymanie refundacji m.in. przez rencistów prowadzących firmy.

– Zarejestrowaliśmy ponad 15,5 tys. osób niepełnosprawnych prowadzących firmy, ale połowa z nich nie składa co miesiąc wniosków o refundację. A my nie możemy jej wypłacić nie wiedząc, czy składki zostały opłacone – wyjaśnia Szczepan Wroński, zastępca dyrektora działu finansowego PFRON.

Dodatkowo wypłatę pomocy dla tej grupy osób utrudnia fakt, że znaczna część korespondencji wpływającej do funduszu jest w wersji papierowej, a nie elektronicznej. W dokumentach jest też bardzo dużo błędów, które muszą być korygowane.

PFRON zapowiada, że wkrótce możliwe jest ułatwienie zasad refundacji składek.
     
Więcej w Gazecie Prawnej z 26 marca 2008 r.