Zasiłek dla rencisty-przedsiębiorcy?

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 27, 2008

W Gazecie Prawnej z 27 marca 2008 r. pada pytanie:

CZY ZUS WYPŁACI RENCIŚCIE – PRZEDSIĘBIORCY ZASIŁEK

Jestem rencistą i prowadzę działalność gospodarczą -przewozy taxi. Do końca ubiegłego roku z działalności opłacałem tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Od 1 stycznia 2008 r. z działalności przystąpiłem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego. Nie przystąpiłem do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a ubezpieczeniu wypadkowemu podlegam przez okres krótszy niż 180 dni. W ubiegłym tygodniu wioząc klienta miałem wypadek. Zarówno ja, jak i mój pasażer doznaliśmy obrażeń. Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy

TAK
Osoba opłacająca składkę wypadkową, która ulegnie wypadkowi przy pracy przy wykonywaniu zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej, nabywa prawo do świadczeń wypadkowych. Świadczenia te przysługują od pierwszego dnia ubezpieczenia.
Art. 3 ust. 3 pkt 8, art. 5 ust. 1 pkt 8,6 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.).

Więcej w Gazecie Prawnej.