Składki na ZUS wrzucone w koszty

Rzeczpospolita , autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

marzec 27, 2008


ZAMIAST ODLICZAĆ OD DOCHODU, WRZUĆ SKŁADKI W KOSZTY

Jeśli płacisz uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, bardziej opłaca ci się wrzucać składki na ZUS do kosztów podatkowych. Dzięki temu zaliczki będą niższe, niż gdybyś odliczał je od podstawy opodatkowania.

Urzędy skarbowe zgodnie twierdzą, że do wyliczenia uproszczonej zaliczki u osób fizycznych bierzemy pod uwagę dochód przed pomniejszeniem go o straty z lat poprzednich (inaczej jest u osób prawnych).

A co ze składkami? Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi tylko o zmniejszaniu zaliczki uproszczonej o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconą w danym miesiącu zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czy analogicznie można odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne? Otóż nie, bo odlicza się je od dochodu.

Z tego też względu zamiast odliczać składki do ZUS od podstawy opodatkowania (dochodu), bardziej opłaca się wrzucić je w koszty uzyskania przychodu, a więc zanim jeszcze wyliczymy dochód wykazany w części D.

Pełną treść odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DOBREJ FIRMY publikujemy na stronie: http://www.rp.pl/artykul/109633.html

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 marca 2008 r.