CIT – czy należy opodatkować zwrot wydatków PFRON?

Gazeta Prawna , autor: Bogdan Świąder , oprac.: GR

marzec 28, 2008


W Gazecie Prawnej z 28 marca 2008 r. publikowane są odpowiedzi na trudne pytania dotyczące rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
W artykule pada m.in. pytanie:

Czy w zeznaniu rocznym należy opodatkowywać zwrot wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, oraz dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi bez względu na cel, na jaki zostaną przeznaczone.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zasilają dochody tego funduszu, a więc nie są wydatkami poniesionymi na cele związane z zasobami mieszkaniowymi. Otrzymanych przez spółdzielnię środków pieniężnych z tytułu częściowej rekompensaty za wieloletnie opłacanie składek na PFRON nie można uznać za dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i środki te nie podlegają zwolnieniu od CIT. Powinny być wykazane w zeznaniu rocznym CIT jako przychody opodatkowanej

Więcej w Gazecie Prawnej.