Chory przedsiębiorca na świadczeniu rehabilitacyjnym

, autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

mar 28, 2008


Rzeczpospolita z 28 marca publikuje obszerny materiał dotyczący świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców. Jeden z poruszanych tematów dotyczy choroby przedsiębiorcy  będącego na świadczeniu rehabilitacyjnym.

CHORY PRZEDSIĘBIORCA NA ŚWIADCZENIU REHABILITACYJNYM
 
Niezdolny do pracy przedsiębiorca skorzysta najwyżej z 12-miesięcznego okresu leczenia.

Na świadczenie rehabilitacyjne może liczyć osoba prowadząca działalność gospodarczą, która po wyczerpaniu okresu zasiłkowego jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie tej zdolności. Przysługuje ono nie dłużej niż przez 12 miesięcy. Wniosek w tej sprawie prowadzący działalność powinien dożyć w oddziale ZUS właściwym dla swojego miejsca zamieszkania na sześć tygodni przed końcem okresu zasiłkowego. ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne i określi czas jego pobierania albo odmówi. Od decyzji ZUS zainteresowany ma prawo odwołać się do sądu.

Osoba wykonująca pozarolniczą działalność otrzyma świadczenie rehabilitacyjne, jeśli osobiście przestanie prowadzić firmę. W czasie jej choroby może ją prowadzić inna osoba.

Zasadniczo wysokość świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 90 proc. podstawy wymiaru przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania, a przez pozostałe 75 proc. Kobietom w ciąży przysługuje 100 proc. Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi podstawa wymiaru zasiłku chorobowego poprzedzającego to świadczenie. Polega ona na waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji ogłaszanym co kwartał przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Od 1 kwietnia 2008 r. wskaźnik ten wyniesie 109,7 proc. (MP nr18.poz.192).

Raz przyznane świadczenie rehabilitacyjne nie podlega żadnym podwyżkom w trakcie jego pobierania.

Więcej w Rzeczpospolitej.