Rolnicy nie biorą wsparcia z PFRON

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

mar 28, 2008


ROLNICY NIE BIORĄ WSPARCIA Z PFRON

Od tego roku o refundację składek na ubezpieczenie społeczne rolników może się starać osoba niepełnosprawna, która prowadzi działalność rolniczą. Należy się ona także za niepełnosprawnego domownika, którego rolnik ubezpiecza w KRUS.

Okazuje się, że w PFRON zarejestrowało się dotychczas tylko ok. 100 takich osób.

Rencista KRUS nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, więc nie musi odprowadzać składek. A skoro ich nie płaci, to nie ma czego mu refundować. Sytuacja rencisty rolniczego różni się od pobierającego rentę z tytułu niezdolności do pracy z systemu powszechnego.

PFRON refunduje niepełnosprawnemu rolnikowi lub zobowiązanemu do opłacania ubezpieczenia za niepełnosprawnego domownika wszystkie składki terminowo odprowadzane do KRUS (art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy o rehabilitacji). Rolnik płaci kwartalnie na ubezpieczenie: emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Składka emerytalno-rentowa wynosi za osobę 179 zł w I kwartale tego roku, a 191 zł w II kwartale. Na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I i II kwartale 2008 r. trzeba zapłacić po 78 zł za osobę. Rolnicy mogą się zgłaszać do PFRON cały czas. Jeśli chcą otrzymać refundację za II kwartał, to muszą się zarejestrować do końca kwietnia.

Wyższe składki, bo w podwójnej wysokości, opłaca ubezpieczony w KRUS, który jednocześnie prowadzi gospodarstwo rolne i pozarolniczą działalność gospodarczą.

– Jeśli taka osoba jest niepełnosprawna, to należy się jej pełna refundacja składek na ubezpieczenie społeczne rolników – wyjaśnia Janina Pszczółkowska z Departamentu Ubezpieczeń KRUS.

Ubezpieczenie w ZUS

Ten, kto nie spełnia tych warunków, z chwilą rozpoczęcia pozarolniczej działalności musi się ubezpieczyć w ZUS. Wtedy również – jeśli jest niepełnosprawny – może wystąpić o refundację składek.

Refundacja składek to nie jedyna forma pomocy, jaką może uzyskać rolnik. Jeśli zatrudnia w swoim gospodarstwie osobę niepełnosprawną (na umowę o pracę), to może na nią otrzymać wsparcie jako pracodawca na ogólnych zasadach. Przysługuje mu wówczas dofinansowanie wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracownika. Wysokość pomocy zależy od stopnia niepełnosprawności.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 marca 2008 r.