Nowa ustawa o emeryturach i rentach

Rzeczpospolita , autor: Aleksandra Fandrejewska , oprac.: GR

mar 31, 2008


NOWA USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH


Trwają konsultacje MPiPS ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców w sprawie nowej ustawy o emeryturach i rentach.

Resort pracy zaproponuje by osoby niepełnosprawne bez względu na to, jakie pobierają świadczenie (rentę inwalidzką, socjalną czy rodzinną), mogły dodatkowo pracować i zarabiać bez ograniczeń.

NSZZ „S” i OPZZ obawiają się, że zmiana sposobu obliczania renty inwalidzkiej (gdzie brany będzie pod uwagę kapitał emerytalny zebrany przez osobę, która ma dostać taką rentę) spowoduje, że świadczenia te będą niskie.

– Będziemy rozmawiali o tym, czy przy obliczaniu renty inwalidzkiej brana będzie pod uwagę przewidywana dalsza część życia dla osoby 60-letniej, tak jak jest w projekcie, czy 65-letniej, tak jak chcą związki – relacjonuje wiceminister pracy.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 31 marca 2008 r.