Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

mar 31, 2008
Rzeczpospolita z 31 marca 2008 r. omawia zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, którą właśnie przyjął Sejm. W artykule czytamy m.in.:

DZIESIĘĆ LAT NA ODZYSKANIE SKŁADEK Z ZUS

Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dotychczas tylko ZUS mógł domagać się przez dziesięć lat opłacenia zaległych składek. Przedsiębiorcy zaś mieli jedynie pięć lat na domaganie się zwrotu z ZUS składek, które nigdy nie powinny zostać tam wpłacone. Zgodnie z nowelą okres ten zostanie wydłużony do dziesięciu lat czyli uprawnienia obu stron zostaną zrównane.

Wyjątek dotyczy tylko sytuacji, w której firma dokonująca nadpłaty została zlikwidowana, nie ma także jej następcy prawnego. Wtedy sam pracownik lub zleceniobiorca będzie mógł dochodzić zwrotu od ZUS nadpłaconych składek, choćby nawet w myśl dotychczasowych przepisów to prawo uległo już przedawnieniu. Zainteresowani będą mieli jednak tylko 12 miesięcy na złożenie wniosku o zwrot przedawnionych składek. Ten okres będzie liczony od daty wejścia nowych przepisów w życie.

Ubezpieczony dostanie jednakże tylko tę część składek, która została sfinansowana z jego pensji.

W myśl nowego brzmienia art. 50 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS będzie wysyłać każdej osobie informację przedstawiającą wysokość emerytury, jakiej powinna się spodziewać po przejściu na to świadczenie – w dwóch wariantach.

Pierwszy będzie obliczony wyłącznie na podstawie składek dotychczas zgromadzonych na koncie emerytalnym ubezpieczonego w ZUS, OFE, a także z uwzględnieniem jego kapitału początkowego.

Drugi zaś będzie oparty na symulacji, w której do dotychczas zgromadzonych składek zostaną doliczone przyszłe składki, jakie powinny wpłynąć na konta ubezpieczonego w ZUS i OFE, gdyby pracował i zarabiał przez cały czas aż do przejścia na emeryturę.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej.