Zasiłek za urazy powypadkowe

Rzeczpospolita , autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

mar 31, 2008


ZA POWYPADKOWE URAZY NALEŻY SIĘ PEŁNY ZASIŁEK

Można dostać wyższy zasiłek, jeśli się udowodni, że dolegliwości mają związek ze starą kontuzją.

Rok temu w wyniku wypadku w pracy odniosłam uraz kręgosłupa. Po kilku miesiącach zwolnienia lekarskiego wróciłam do firmy. Pracuję już pół roku. Dolegliwości jednak powróciły i prawdopodobnie będę musiała skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Czy będę dostawać zasiłek w wysokości 80 proc czy 100 proc – pyta czytelniczka Rzeczpospolitej.

Trzeba tu rozstrzygnąć, czy za okres zwolnienia lekarskiego należy się niższy zasiłek z ubezpieczenia chorobowego czy wyższy – z wypadkowego.

Jeśli po jakimś czasie od wypadku przy pracy powracają dolegliwości z nim związane, to teoretycznie można skorzystać z każdego z tych świadczeń, tylko jak udowodnić, że chodzi o dolegliwości mające źródło w dawnej kontuzji. Samo zwolnienie lekarskie nie wystarczy.

– Należy się tu 100-proc. zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, pod warunkiem że przedstawi się dodatkowe zaświadczenie lekarskie, np. na druku recepty z pieczątką i podpisem lekarza.

Taki druk dołączony do zwolnienia powinien wystarczyć do wypłaty świadczenia z funduszu wypadkowego.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 marca 2008 r.