Ulga na dzieci

, autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

kwiecień 6, 2008


W Rzeczpospolitej z 4 kwietnia 2008 r. ekspert zajmujący się podatkami odpowiadał na pytania czytelników dotyczących ulgi na dzieci. Materiał zawiera również dwa poniższe pytania:

JAK ODLICZYĆ ULGĘ NA DZIECI

W tym roku rodzice mogą po raz pierwszy skorzystać z ulgi prorodzinnej. Dzięki temu mogą zmniejszyć podatek o ponad 1100 zł za każde wychowywane dziecko. Wielu z nich ma jednak wątpliwości, czy mogą skorzystać z tego odliczenia. Najwięcej dotyczy sytuacji, gdy dziecko osiąga dochody lub uczy się za granicą.

Praca w Irlandii nie pozbawia ulgi

Moja córka jest studentką i ma 22 lata. W czasie wakacji pracowała w Irlandii, za co otrzymała około 6 tys. zł. Także w Polsce zarobiła niecałe 2 tys. zł na podstawie umowy o dzieło. Czy to pozbawia mnie prawa do ulgi?

NIE
Uzyskanie przez uczące się dziecko dochodów w Irlandii lub innym kraju, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z metodą wyłączenia z progresją, nie wpływa na prawo do ulgi na dzieci. Na mocy odpowiedniego traktatu międzynarodowego są one bowiem w Polsce zwolnione od podatku. Z ustawy o PIT wynika, że nie wpływają one na prawo do ulgi. Nie pozbawią jej także kwoty z umowy o dzieło, ponieważ są one niższe niż kwota powodująca obowiązek zapłaty podatku. W 2007 r. było to bowiem 3015 zł.

Decyduje dochód ze składkami ZUS

Mój syn, student, pracował w czasie wakacji na podstawie umowy o pracę. Z informacji PIT-11, którą otrzymał od pracodawcy wynika, że jego dochód brutto to 3700 zł. Gdy jednak wypełnił PIT-37, okazało się, że cały podatek zostanie mu zwrócony (w kwocie 3700 zł zawarte są bowiem składki ZUS, a od podatku odliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne). Czy mogę zmniejszyć podatek o ulgę na dzieci?

NIE
Zasadą jest, że rodzice nie tracą odliczenia, jeśli dzieci uzyskają dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że dziecko nie zapłaciło podatku.

Formułując kryteria dotyczące dochodów dziecka, ustawodawca uniemożliwił bowiem uwzględnianie jakichkolwiek odliczeń. To dlatego, że nie odwołał się ani do podstawy opodatkowania, ani do kwoty podatku, ale posłużył pojęciem „dochód”. Ten natomiast jest ściśle zdefiniowany jako przychód pomniejszony tylko o koszty jego uzyskania. Decyduje więc kwota przychodów wynikająca z umowy pomniejszona o koszty ustalone zgodnie z ustawą o PIT. Jeśli jest ona wyższa niż 3015 zł, to rodzicom odliczenie nie przysługuje.

Więcej w Rzeczpospolitej.