Jak rozliczyć ulgę rehabilitacyjną

Rzeczpospolita , autor: Małgorzata Ludwikowska-Piątek , oprac.: GR

kw. 7, 2008

Ekspert Rzeczpospolitej odpowiadał na pytania czytelników dotyczące ulgi rehabilitacyjnej. Odpowiedzi zostały opublikowane w wydaniu z 7 kwietnia 2008. Wśród licznych pytań znalazły się również dwa poniższe.

JAK ROZLICZYĆ ULGĘ REHABILITACYJNĄ

Mam decyzję ZUS przyznającą mi rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Czy mogę pomniejszyć dochód o wydatki związane z wyjazdami do lekarzy na wizyty kontrolne w szpitalu i w przychodni wozi mnie żona, najczęściej prywatnym samochodem.

Odliczyć można wydatki na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę w celu przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W uldze tej nie mieszczą się wydatki związane z wyjazdami do lekarzy, których celem jest jedynie rozpoznanie bieżącego stanu zdrowia pacjenta (wizyty kontrolne) czy wskazanie dalszego sposobu leczenia.

Mam orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, z uwagi na niesprawny narząd ruchu. Na leczenie wozi mnie zięć swoim samochodem. Kupuję mu paliwo na każdy taki przejazd. Czy mogę odliczyć te wydatki od swojego dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Jeżeli pana dochody nie przekraczają rocznie 9120 zl i jest pan na utrzymaniu zięcia, to właśnie on mógłby skorzystać z odliczenia. Jeśli nie jest to możliwe, może pan zawrzeć umowę z zięciem zobowiązującą do ponoszenia opłat z tytułu przewozu jego samochodem. Wtedy będą to wydatki, o których mówi art. 26 ust. 7a pkt 13 lit. b) ustawy o PIT, czyli na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, środkami transportu innymi niż karetka.

Więcej w Rzeczpospolitej.