W wyjątkowej sytuacji ZUS uzna stary dowód

www.zus.pl , autor: Rzecznik Prasowy ZUS , oprac.: GR

kwiecień 10, 2008


W WYJĄTKOWEJ SYTUACJI ZUS UZNA STARY DOWÓD

Zgodnie z art. 1 ustawy o czasowym posługiwaniu się dowodami wydanymi przed 1 stycznia 2001 r., dokumenty, jeśli zostały wydane przed tą datą, nie stanowią od 1 kwietnia 2008 r. dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Tymczasem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dalszym ciągu o świadczenia występują osoby, które dokumentują swoją tożsamość dowodami osobistymi wydanymi przed 1 stycznia 2001 r. i jednocześnie nie dysponują paszportem.

W wielu przypadkach klienci ZUS są osobami w podeszłym wieku lub niepełnosprawnymi. Biorąc pod uwagę te szczególne okoliczności ZUS będzie przyjmować jako potwierdzanie tożsamości klienta dowód osobisty wystawiony przed dniem 1 stycznia 2001 r. – przez okres 6 miesięcy tj. do 30 września 2008 r. Warunkiem jest podpisanie przez takie osoby oświadczenia zobowiązującego do dopełnienia obowiązku wymiany dowodu osobistego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy osób, które udokumentują, że złożyły już wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Ponadto bieżące formalności w ZUS można załatwić bez konieczności posiadania nowego dowodu osobistego, jeśli poda się numer NIP i PESEL oraz przedstawi ważny paszport.