Dofinansowania i refundacje – rozwiązywanie problemów

Rzeczpospolita , autor: ES , oprac.: GR

kw. 10, 2008


Rzeczpospolita z 9 kwietnia 2008 r. opublikowała obszerny materiał dotyczący zasad dokonywania korekt dokumentów, za pomocą których przedsiębiorcy ubiegają się o dofinansowania do wynagrodzeń oraz refundacje składek ZUS niepełnosprawnych pracowników. W materiale czytamy m.in.:

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z DOFINANSOWANIAMI I REFUNDACJAMI

Czy w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jaką wykazuję w poz. 50 dokumentu INF-U-P, uwzględniamy wypłacony zatrudnionemu ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wykazywanej w poz. 50 informacji INF-U-P, można ująć ekwiwalent za niewykorzystany w naturze urlop wypłacony pracownikowi. Ekwiwalentu nie wolno za to dodać do kwoty z poz. 42 druku INF-D-P, czyli do wynagrodzenia osiąganego. Dlatego refundację składek ZUS doliczaną m.in. do ryczałtu wyliczamy od podstawy wymiaru składek, do której wchodzi ekwiwalent. Weźmy dla przykładu wynagrodzenie osiągnięte za marzec w wysokości 1500 zł brutto. Kwotę tę wpisujemy w poz. 42 INF-D-P. W marcu pracownik ten dostał również ekwiwalent za niewykorzystany w naturze urlop wypoczynkowy w kwocie 500 zł. Dlatego w poz. 50 druku INF-U-P za marzec (podstawa wymiaru, od której ustalamy składki ZUS) wpisujemy 2000 zł, na co składa się wynagrodzenie osiągane i ekwiwalent.

Firma występowała o dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń i luty br. oraz o refundację składek. Nie dostała ich jednak, gdyż miała zaległości wobec PFRON. Zamierza się starać o dofinansowanie za marzec. Co ma podać w poz. 40 druku INF-D-P: zero czy kwotę należnego dofinansowania?

Zgodnie z przypisem 11 objaśnień do druku INF-D-P w poz. 40 tego dokumentu podajemy kwotę wypłaconą z poz. 39, czyli wypłacone, ale nieprzyznane dofinansowania (zpch – bez kwoty na ZFRON) oraz wypłaconą refundację składek. Skoro firmie zostało przyznane dofinansowanie, jak i refundacja, ale nie zostały one wypłacone, to w poz. 40 INF-D-P wpisujemy zero.

Więcej w Rzeczpospolitej