Wn-U – przywrócenie terminu złożenia wniosku

Gazeta Prawna , autor: Luiza Klimkiewicz , oprac.: GR

kw. 10, 2008


REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU MOŻNA PRZYWRÓCIĆ
 
Średnio co druga osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarcza, która zarejestrowała się w systemie informatycznym PFRON, nie złożyła w terminie wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Większość z nich nadal ma jednak szansę na uzyskanie refundacji.

O przywrócenie terminu do złożenia wniosku będą mogły wystąpić m.in. osoby, które nie złożyły terminowo wniosku, ponieważ do dnia, w którym upływał termin do złożenia wniosku, nie otrzymały numeru w rejestrze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo nie poradziły sobie z elektronicznym systemem obsługi refundacji. Osoby, które nadały na poczcie przesyłkę dla PFRON, której fundusz nie otrzymał do dnia upływu terminu na złożenie wniosku, nie muszą podejmować żadnych działań. W świetle art. 57 par. 5 kodeksu postępowania administracyjnego wniosek ten jest złożony terminowo.

Nie uzyskają natomiast refundacji osoby, które nie uiściły terminowo i w całości refundowanych składek. Osoby takie nie spełniają bowiem ustawowych warunków do uzyskania refundacji. Do osób niepełnosprawnych, które nie zrozumiały przepisów lub procedur systemu informatycznego, resort pracy i PFRON skierują wspólną akcję informacyjną.

Więcej w Gazecie Prawnej z 10 kwietnia 2008 r.