Co grozi za nieujawnienie dochodów…

Gazeta Prawna , autor: Em , oprac.: GR

mar 7, 2007

Niezadeklarowanie dochodów często bywa identyfikowane w związku z większymi transakcjami jak kupno domu czy samochodu, kiedy urząd skarbowy dowiaduje się, że podatnik wydał więcej, niż oficjalnie zarobił. Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Co grozi za tak ujawnione dochody ?

Tak ujawnione przychody opodatkowane są sankcyjną 75-proc. stawką. Lista postępowań w sprawie nieujawnionych źródeł przychodów jest długa. Jednym ze sposobów usprawiedliwienia wydatkowania dużej kwoty bywało powołanie się na pożyczkę, najczęściej od rodziny. Od 1 stycznia 2007 r. ustalono sankcyjną stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszącą 20 proc, w sytuacji gdy podatnik nie zapłacił podatku w standardowej wysokości.

Więcej Gazeta Prawna.