Podatek przy transakcjach zagranicznych

Rzeczpospolita , autor: Dorota Pokrop , oprac.: GR

kwiecień 14, 2008
Rzeczpospolita z 14 kwietnia 2008 r. opublikowała, odpowiedzi na pytania dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych, jakich udzielił doradca podatkowy z firmy Ernst&Young. Wśród licznych odpowiedzi, dziennik publikuje również dwa poniższe:
KIEDY PŁACIMY PODATEK PRZY ZAGRANICZNYCH TRANSAKCJACH

Działania marketingowe to nie eksport

Posiadam na Ukrainie biuro reprezentacyjne, które zajmuje się działaniami marketingowymi. Czy wywiezienie wytworzonych przeze mnie produktów przeznaczonych na cele reklamowe (nie na sprzedaż) stanowi eksport towarów dla celów VAT w Polsce?

NIE
Towary własne podatnika zostaną wywiezione z terytorium Unii na Ukrainę, czemu będą towarzyszyły wywozowe dokumenty celne. Wyprowadzenie takie nie spełnia jednak definicji eksportu określonej w ustawie o VAT. Eksport towarów – zgodnie z ustawą o VAT – występuje wówczas, gdy wywóz poza UE jest dokonywany w ramach odpłatnej dostawy, przez którą rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Opisane przemieszczenie towarów podatnika do jego ukraińskiego biura reprezentacyjnego nie wiąże się z dostawą, a więc nie spełnia przesłanek wymaganych dla eksportu. W efekcie nie jest opodatkowane VAT w Polsce.

Zakup zamiast uszlachetniania

Jesteśmy firmą, która świadczy w Polsce usługi uszlachetniania towarów sprowadzanych z Rosji. Usługi są wykonywane na rzecz rosyjskiego kontrahenta w ramach procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, że towary po uszlachetnianiu nie będą odsyłane do zleceniodawcy, gdyż zostaną kupione przez naszą firmę. Czy taka transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT w Polsce?

TAK
Sprzedaż towarów będzie dokonana na terytorium Polski, dlatego też będzie podlegała polskim przepisom. Ustawa o VAT nie przewiduje w takiej sytuacji ani zwolnienia, ani nie daje możliwości zastosowania preferencyjnej stawki VAT (jak ma to miejsce np. w przypadku procedury składu celnego). Oznacza to, że sprzedaż towarów dokonana przez podmiot rosyjski będzie opodatkowana w Polsce według stawki krajowej. Ponieważ, jak rozumiem, sprzedawca towarów jest podmiotem zagranicznym niezarejestrowanym na VAT w Polsce, to będziecie państwo – jako nabywca towarów – zobowiązani do rozliczenia dostawy towarów na zasadzie samonaliczenia. Warto podkreślić, że VAT będzie również musiał zostać zapłacony, jeśli chcielibyście dopuścić towary objęte procedurą uszlachetniania do wolnego obrotu.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej.