Wywiad skarbowy zyska nowe uprawnienia….

Gazeta Prawna , autor: Edyta Wereszczyńska , oprac.: GR

mar 7, 2007

Wywiad skarbowy zyska nowe uprawnienia. Chodzi o niejawne nadzorowanie obrotu przedmiotami przestępstwa. Polegać ono będzie na obserwowaniu przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa. .

Uprawnienie dotyczy także nieruchomości lub przedmiotów.ruchomych, w tym pojazdów oraz osób, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą wytwarzać, przemieszczać, przechowywać lub dokonywać obrotu przedmiotami przestępstwa.

Wywiad skarbowy będzie miał prawo otwierać (i zamykać po otwarciu) przesyłki po to, by sprawdzić i ocenić ich zawartość, usunąć przedmioty przestępstwa lub zastąpić je innymi przedmiotami w całości albo w części. Przesyłki będzie mógł otwierać również w celu ujawnienia i utrwalenia śladów kryminalistycznych.

Aby dokonać tych zmian możliwe będzie wyłączanie w sposób niejawny okresowo przesyłek i innych rzeczy z obrotu, lub procesu wytwarzania. Obserwowanie może być prowadzone przy użyciu środków technicznych umożliwiających rejestrowanie obrazu (i dźwięku) zdarzeń w miejscach publicznych, a także ustalanie położenia osób lub przedmiotów.

Prowadzeniem czynności niejawnego nadzorowania, wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa zarządzał będzie generalny inspektor kontroli skarbowej. Czynności te prowadzone będą przez czas oznaczony w zarządzeniu, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty ich cel albo prokurator generalny nakaże ich zaniechanie. O potrzebie dokonania czynności generalny inspektor kontroli skarbowej powinien zawiadomić przedsiębiorców oraz właściwe organy i instytucje publiczne.

Więcej Gazeta Prawna