Wnioski o dopłatę do samochodów z PFRON

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

kw. 22, 2008

TYLKO DZIEWIĘĆ DNI NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOPŁATĘ DO AUTA

Do 30 kwietnia osoby niepełnosprawne oraz gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON.

Nawet 200 tys. zł dotacji na zakup autobusu lub 100 tys. zł na zakup mikrobusu mogą otrzymać gminy, na terenie których mieszkają niepełnosprawni uczniowie, mający stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko-wiejskiej.

Środki na ten cel przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Uczeń na wsi”.

Pieniędzy nie otrzymają gminy, które w przeszłości zawarły z PFRON umowę i rozwiązały ją z własnej winy, są dłużnikami Funduszu, ZUS lub urzędu skarbowego lub w ciągu ostatnich pięciu lat otrzymały środki na zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych.

Do końca kwietnia o dofinansowanie do zakupu samochodu w ramach programu „Sprawny dojazd” mogą starać się także sami niepełnosprawni. PFRON wydłużył bowiem termin składania wniosków o takie dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wynikającą z braku lub amputacji obu kończyn górnych (co najmniej w obrębie przedramienia).

Wnioski o dofinansowanie składa się w terenowych oddziałach PFRON.

Szczegóły programów „SPRAWNY DOJAZD” i „UCZEŃ NA WSI” znajdują się na stronie www.pfron.org.pl.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 22 kwietnia 2008 r.