Pułapka rentowa musi zniknąć

Niepelnosprawni.pl , autor: Redakcja Serwisu , oprac.: GR

kw. 24, 2008


PUŁAPKA RENTOWA MUSI ZNIKNĄĆ

Resort pracy planuje gruntowne zmiany w obszarze zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zmiany te mają zmusić instytucje publiczne do zatrudniania niepełnosprawnych pracowników, oraz wyciągnąć 5 mln rencistów z tzw. pułapki rentowej.

Według dotychczasowych przepisów rencista podejmujący pracę może stracić prawo do renty gdy jego zarobki przekroczą ustalony limit. Jeśli tę pracę później straci, to o rentę będzie musiał ubiegać się od nowa. Ta „pułapka rentowa” powoduje, że większość rencistów w ogóle nie stara się podejmować pracy lub pracuje „na czarno”, aby móc nadal pobierać rentę. Według szacunkowych danych, z ponad 2,5 mln niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym pracuje tylko co piąty.

Ministerstwo Pracy przygotowało szereg zmian, mających poprawić tą sytuację. Jedną z propozycji jest uniemożliwienie administracji publicznej planowania wydatków na kary za niezatrudnianie niepełnosprawnych w swoich budżetach. Jak dotąd bowiem instytucje administracji publicznej wolą przeznaczyć część publicznych pieniędzy, którymi dysponują, na kary, niż zatrudnić niepełnosprawnych pracowników. W ubiegłym roku ZUS zapłacił w ten sposób 25 mln zł. kary za niewypełnienie tzw. wskaźnika zatrudnienia, wynoszącego 5% dla administracji za rok 2007.

przeczytaj cały artykuł >>

Opracowanie: Adam Banaszek

Źródło: www.niepelnosprawni.pl, www.pfron.org.pl; Dziennik Finansowy