Wydatki na usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne a ulga…

GAZETA PODATKOWA , autor: Agata Cieśla , oprac.: GR

mar 7, 2007

Wydatki na usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne a ulga rehabilitacyjna

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba posiadająca orzeczoną I grupę inwalidztwa może odliczyć od dochodu za 2006 r. wydatki poniesione na usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne

Tak. Prawo do skorzystania z odliczenia od dochodu określonych wydatków ponoszonych przez osoby niepełnosprawne wynika z przepisów art. 26 ustawy o pdof. W ust. 7a pkt 9 powołanego wyżej przepisu jako wydatki na cele rehabilitacyjne podlegające takiemu odliczeniu ustawodawca wymienił wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz na usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Należy przy tym pamiętać, że wydatki te, podobnie jak pozostałe ponoszone w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku wydatków o których mowa w pytaniu, konieczne jest posiadanie dowodu ich poniesienia.

Wobec powyższego jeżeli Czytelniczka posiada orzeczoną I grupę inwalidztwa i z własnych środków poniósł w 2006 r. wydatki, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 9 ustawy o pdof oraz dysponuje dowodami ich poniesienia, to może ich wartość odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym za 2006 r.

Więcej Gazeta Podatkowa.