Nowe zasady przyznawania rent

GAZETA PODATKOWA , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

kw. 24, 2008


NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA RENT Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Od 1 stycznia 2009 r. zmienią się zasady przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakończyło konsultacje społeczne projektu nowelizacji z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Teraz stanie się on przedmiotem uzgodnień ministerstw.

Resort pracy proponuje, aby od przyszłego roku osoby niezdolne do pracy otrzymywały nowe renty kapitałowe. Wysokość renty będzie równa sumie zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego zapisanych na koncie ubezpieczonego w ZUS, podzielonej przez tzw. dalsze trwanie życia osoby w wieku 60 lat. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosiła 75 proc. tej kwoty.

Członkowie otwartych funduszy emerytalnych będą mieć podwyższony stan konta emerytalnego o kwotę składek, które zostały odprowadzone do II filara. Ich świadczenia będą więc wyliczane tak, jakby członkami OFE nie byli.

Nowa formuła wyliczania świadczeń spowoduje, że duża ich część będzie bardzo niska.

Od przyszłego roku renta ma w ogóle nie ulegać zmniejszeniu i zawieszeniu ze względu na wysokość przychodów z pracy. Ma to pozwolić na zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 23 kwietnia 2008 r.