Pomoc z PFRON dla mundurowych

Gazeta Prawna , autor: ŁUKASZ GUZA , oprac.: GR

kw. 27, 2008
 
ŻOŁNIERZ MUSI MIEĆ DWA ORZECZENIA, ABY OTRZYMAĆ POMOC Z PFRON
 
Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych z prośbą o zmianę przepisów dotyczących orzecznictwa rentowego służb mundurowych. Obecnie, aby skorzystać z pomocy, jaką otrzymują osoby niepełnosprawne na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych funkcjonariusze służb mundurowych muszą uzyskać nie tylko orzeczenie o niezdolności do służby, ale także orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane przez powiatowe zespoły ds. orzekania.

Aby skorzystać na przykład z dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych lub zakupu sprzętu medycznego, muszą więc zdobyć dwa różne orzeczenia przyznawane na podstawie dwóch różnych ustaw (o zaopatrzeniu emerytalnym danej służby oraz o rehabilitacji).

Taka sytuacja powoduje niezadowolenie służb i poczucie gorszego traktowania osób niezdolnych do służby w porównaniu z pobierającymi świadczenia z ZUS – uważa Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Gazecie Prawnej z 25 kwietnia 2008 r.